PRZESZŁOROCZNY – PRZESZŁO ROCZNY

PRZESZŁOROCZNY – PRZESZŁO ROCZNY
il. Karolina Sroka

Jak powinniśmy pisać: przeszłoroczny czy przeszło roczny? Jak jest poprawnie: łącznie czy rozdzielnie? Odpowiedź zależy od tego, jaką treść chcemy przekazać, jakie znaczenie ma konstrukcja językowa, której zamierzamy użyć. Jeśli chcemy przekazać informację o tym, że coś pochodzi z zeszłego roku lub że wydarzyło się w ubiegłym roku – czyli w przeszłym roku – to poprawnie zapiszemy łącznie PRZESZŁOROCZNY (tak samo jak ZESZŁOROCZNY), np. Obchodził ją tyle co przeszłoroczny śnieg (w tym wypadku możemy także użyć przecinka – obie wersje będą poprawne: Obchodził ją tyle, co przeszłoroczny śnieg). Jeśli zaś chcemy poinformować, że coś trwało ponad rok, to poprawnie zapiszemy rozdzielnie PRZESZŁO ROCZNY, np. Przeszło roczny kurs zakończył się dwustopniowym egzaminem.

Źródło:

[SO PWN; Baza CKS]