OSADZA się nam SADŁO?

Tak to właśnie z SADŁEM bywa – niepostrzeżenie i najczęściej wbrew naszej woli osadza się nam tu i tam. I właśnie tej czynności SADŁO zawdzięcza swoje miano. Etymologicznie SADŁO to ‘to, co się gdzieś osadza’. SADŁO – w prasłowiańszczyźnie *sadlo – to rzeczownik odczasownikowy utworzony przyrostkiem -dlo od również prasłowiańskiego *saditi (dzisiejsze SADZIĆ) mającego znaczenie ‘sadzić, osadzać (się), sadowić (się)’. Skojarzmy te słowa, żeby nie mieć wątpliwości, że im ochotniej będziemy się sadowić tam i siam i im dłużej te nasze posiady będą trwały, tym bardziej będzie nam się SADŁO osadzać �.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SJP PWN; SEJP Bor, 537]