O SĘDZI, SĘDZIM I SĘDZINIE – cz. III

Spotykana niekiedy forma SĘDZINA nie jest niepoprawna, ale nie jest też zamiennikiem żeńskiej formy SĘDZIA. SĘDZINA to albo archaiczne już określenie żony sędziego - a więc jeśli pani sędzia ma męża sędziego, to jest jednocześnie sędzią i sędziną, albo całkiem potoczne określenie pani sędzi – ale tylko potoczne. W polszczyźnie ogólnej PANI SĘDZIA to po prostu SĘDZIA.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]