O SĘDZI, SĘDZIM I SĘDZINIE – cz. II

Gdy SĘDZIĄ jest KOBIETA, nadajemy rzeczownikowi rodzaj żeński i stosujemy odmianę w całości rzeczownikową: lp.: ta sędzia, tej sędzi, tej sędzi, tę sędzię, z tą sędzią, o tej sędzi, pani sędzio!; l.mn.: te sędzie, tych sędzi, tym sędziom, te sędzie, z tymi sędziami, o tych sędziach, panie sędzie! Powiemy i zapiszemy zatem poprawnie: Czy nie widział ktoś sędzi Kowalskiej? Sprawy rozwodowe prowadziły dziś dwie sędzie: Anna Cichy i Maria Głośny. Drogie panie sędzie! Jakże się cieszę, że was widzę!
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]