W starannej polszczyźnie ogólnej NAJPIERW to jedyna poprawna i stosowna forma przysłówka, wskazującego, że coś zdarzyło się pierwsze, przed całą resztą. W potocznym języku właściwa jest także forma WPIERW. W tekście o charakterze podniosłym (np. w specjalnej mowie przygotowanej z okazji ważnego wydarzenia czy w tekście stylizowanym na dawny) można również użyć przysłówka PIERWEJ. Poprawną, ale całkiem już przestarzałą formą jest NASAMPRZÓD. Natomiast utworzona od niej, używana niekiedy przez naszych dziadków, forma „najsamprzód” nie jest już aprobowana w polszczyźnie ogólnej, podobnie zresztą jak forma „najsampierw”, utworzona od przysłówka najpierw.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]