Był NIESŁAWNY ≠ NIE był SŁAWNY

Nie zawsze przymiotnik zaprzeczony, czyli poprzedzony cząstką NIE, jest antonimem przymiotnika niezaprzeczonego. Możemy powiedzieć, że ten piesek jest grzeczny, tamten zaś nie jest grzeczny albo jest niegrzeczny– i będzie to znaczyć to samo. Ale powiedzenie, że coś jest NIESŁAWNE oznacza coś zupełnie innego niż stwierdzenie, że coś NIE jest SŁAWNE. NIESŁAWNY to 'taki, który okrywa kogoś niesławą, hańbą' lub 'taki, który nie przynosi komuś sławy, rozgłosu' – jest to więc określenie abstraktów: przedsięwzięć (niesławne czyny, niesławna wyprawa), stanów czy zdarzeń (niesławna śmierć, niesławne razy z ręki kobiety otrzymane). NIESŁAWNY nie może być ktoś, NIESŁAWNE może być tylko coś. Dlatego nie powiemy i nie napiszemy „niesławny gangster”, tylko: gangster mający złą sławę.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN]