Wyniki krajowego naboru wniosków dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

Date of publication:
Średni czas czytania 2 minutes
print
Data: 30/07/2007   W dn. 3 lipca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach krajowego naboru wniosków Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Komisja zebrała się w celu zatwierdzenia procesu oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków oraz dokonania wyboru projek...

Data: 30/07/2007

 

W dn. 3 lipca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach krajowego naboru wniosków Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.


Komisja zebrała się w celu zatwierdzenia procesu oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków oraz dokonania wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania. Dokumenty zamieszczone poniżej przedstawiają wykaz projektów przewidzianych do współfinansowania oraz wykaz projektów, które znalazły się na liście rezerwowej.


LISTA PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANIA

LISTA REZERWOWA

Szczegółowe informacje nt. decyzji Komisji Oceny Wniosków można znaleźć na stronie: http://www.regiony.nck.pl/krajowy_nabor_wnioskow_w_polsce.php  


Date: 30/07/2007

On 3 July 2007 a meeting of the Application Evaluation Commission was held under the national call for proposals for the European Year of Intercultural Dialogue.

The Commission convened in order to approve the process of formal and substantive evaluation of any received proposals and select projects to be subsidized. The documents shown below present the list of projects planned for being co-financed and the list of projects which are included on the stand-by list.

LIST OF PROJECTS PLANNED FOR BEING CO-FINANCED

STAND-BY LIST

Detailed information on the decision of the Commission of Applications Evaluation can be found on the site: http://www.regiony.nck.pl/krajowy_nabor_wnioskow_w_polsce.php