Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

archive

Rok 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dialogu Międzykulturowego. W ramach obchodów we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej podejmowane były działania przybliżające ideę dialogu międzykulturowego oraz sprzyjające integracji i współdziałaniu środowisk wielokulturowych.

Projekt na rzecz dialogu międzykulturowego kontynuowany jest poprzez prowadzenie strony internetowej dedykowanej tematyce wielokulturowej, oferującej kompleksową informację na temat dialogu międzykulturowego, bazę "dobrych praktyk" oraz materiały na temat ewaluacji projektu i sposobów, w jakich przyczynił się do realizacji priorytetowych celów zawartych w Narodowej Strategii Polski dla ERDM.

 

Cele:

  • poszanowanie i promocję różnorodności kulturowej
  • zapewnienie równości szans wszystkim mieszkańcom UE i przeciwdziałanie dyskryminacji
  • wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej
  • budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty

 

Kto za tym stoi

Narodowe Centrum Kultury, jako instytucja koordynująca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce realizowała w 2008 r. wraz z 13 instytucjami partnerskimi różnorodne inicjatywy zmierzające do propagowania dialogu międzykulturowego. 

Więcej na: www.dialog2008.pl