Konkurs na projekty edukacyjne Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Date of publication: 25.11.2013
Średni czas czytania 3 minutes
print
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza partnerów i wnioskodawców do realizacji projektów, które będą promować w sposób ciekawy i oryginalny polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe. Wnioski na projekty konkursowe można złożyć w terminie od 1.09.2013 do 8.12.2013.

Do konkursu można zgłaszać projekty działań edukacyjnych w obszarze dziedzictwa polsko-niemieckiego – nie tylko relacji politycznych, ale również kultury materialnej, dziejów przemysłu, urbanistyki, osiągnięć artystycznych.

Projekty powinny mieć na celu rozpowszechnianie wiedzy o wpływie, jaki miały kontakty Polski i Niemiec na urbanizację, rozwój wytwórczości, obieg gospodarczy, obyczaje, sztukę i naukę w obu krajach. Ich adresatem muszą być środowiska polskie lub niemieckie z wyłączeniem akademickich i specjalistycznych placówek, które statutowo zajmują się badaniem dziejów relacji polsko-niemieckich.

Maksymalny budżet I edycji programu (jesień 2013 r.) wynosi 250 000 zł. Maksymalna ilość zwycięskich projektów to trzy, przy czym FWPN może zdecydować się na wsparcie mniejszej ilości projektów lub nie wspierać żadnego z nadesłanych projektów. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł; maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł, przy czym kwota może stanowić maksymalnie 80% wartości projektu. Pozostałe środki muszą pochodzić z innych źródeł (środki własne, środki trzecie, wkład rzeczowy i inne).

Wnioski na projekty konkursowe należy składać w systemie ISOW (e-wnioski.fwpn.org.pl) w terminie od 1.09.2013 do 8.12.2013. Dodatkowo do wniosku o dotację należy dołączyć (w miejscu na załączniki) formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/) oraz jako załącznik do regulaminu.

Więcej informacji na temat programu oraz regulaminu znajduje się na stronie http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-na-projekty-edukacyjne-48DXp1