III edycja Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014

Date of publication: 13.01.2014
Średni czas czytania 3 minutes
print
Do 28 lutego 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Organizatorem jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Projekt będzie wspierać i finansować programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży. Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Biuro Badań i Projektów

ul. Jasna 14/16A

00-041 Warszawa

lub na adres skrytki pocztowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

skrytka pocztowa nr 44

00-950 Warszawa

Kopię wniosku wraz z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 2 MB.

Wniosek można złożyć także w formie dokumentu elektronicznego w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: cprdip@cprdip.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=polsko--rosyjska-wymiana-m%C5%81odzie%C5%BBy-2014