Wrocław. Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznej

Date of publication: 25.03.2013
Średni czas czytania 2 minutes
print
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa w dniach 22 – 23 kwietnia zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych.
Zajęcia odbędą się w dniach 22 - 23 kwietnia 2013 we Wrocławiu. Warsztaty składają się z dwóch bloków: osobistej refleksji nt. stereotypów i uprzedzeń; dotyczący wiedzy o historii Romów, ich kulturze i wynikających z niej wartościach istotnych w pracy z przedstawicielami mniejszości romskiej.
 

Celem warsztatów jest przygotowanie osób w nich uczestniczących do pracy w środowisku różnorodnym kulturowo uwzględniając specyfikę kultury romskiej. Uczestnicy, po ich zakończeniu zdobędą wiedzę nt. stereotypizacji, uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji, rozwiną swoją wrażliwość kulturową i nauczą się przezwyciężać bariery w kontaktach z inną kulturą, poznają elementy kultury romskiej.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, urzędników, pracowników PCPR-ów, OPS-ów oraz pracowników organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych.


UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.


Termin zgłoszeń upływa 05.04.2013 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/853847.html