Seminarium dla nauczycieli i pedagogów pt. "Z dwóch zrób trzy - jak zorganizować trójstronną wymianę

Date of publication: 18.01.2013
Średni czas czytania 2 minutes
print
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli oraz pedagogów z Polski, Niemiec i Ukrainy na seminarium pt. "Z dwóch zrób trzy - jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?"
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli oraz pedagogów z Polski, Niemiec i Ukrainy na seminarium pt. "Z dwóch zrób trzy - jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?", które odbędzie się w Krzyżowej w dniach od 10 do 14 marca 2013.

Cele projektu:
  • Zapoznanie z formalnymi warunkami organizowania trójstronnej wymiany szkolnej.
  • Wskazanie możliwości dofinansowywania polsko - niemiecko - ukraińskich wymian szkolnych.
  • Rozwijanie umiejętności zarządzania projektami wymian szkolnych.
  • Nawiązanie kontaktów ze szkołami z Polski, Ukrainy i Niemiec, które są zainteresowane realizacją trójstronnych projektów.
Informacje organizacyjne:
  • Program będzie prowadzony przez trójjęzyczny zespół.
  • Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.01.2013. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Seminarium.

Warunki udziału w seminarium:

  • Komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz aktywne zaangażowanie w projekty wymian szkolnych.
  • Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji miejsca. Po otrzymaniu potwierdzenia - uiszczenie na wskazane konto opłaty w terminie i w wysokości podanej przez Organizatora. (150 PLN - obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i program. Koszty przejazdu uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.)

Szczegółowe informacje na stronie: http://krzyzowa.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/624-10-14032013-w-krzyowej-seminarium-dla-nauczycieli-i-pedagogow-pt-qz-dwoch-zrob-trzy-jak-zorganizowa-trojstronn-wymian-szkolnq