Onet.pl: Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w UE

Date of publication:
Średni czas czytania 5 minutes
print
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego w UE   07/01/2008 Pogłębienie wiedzy, zrozumienia i tolerancji między kulturami, religiami i narodami w jednoczącej się Europie to główny cel rozpoczętego w Lublanie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 w Unii Europejskiej. Imprezom, które...

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego w UE

 

07/01/2008

Pogłębienie wiedzy, zrozumienia i tolerancji między kulturami, religiami i narodami w jednoczącej się Europie to główny cel rozpoczętego w Lublanie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 w Unii Europejskiej.
Imprezom, które będą odbywać się w całej UE patronować będą znane postaci świata kultury z Europy i spoza niej, pełniąc roli tzw. europejskich ambasadorów na rzecz dialogu międzykulturowego. Wśród 15 osobistości są m.in. brazylijski pisarz Paulo Coelho, urodzony na Słowacji dyrygent Jack Martin Haendler czy rumuński reżyser filmowy Radu Mihaileanu oraz aż dwóch Polaków: redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik oraz reżyserka filmowa Agnieszka Holland.

Obchody Roku rozpoczęła w poniedziałek konferencja pt. "Dialog międzykulturowy: wartość podstawowa UE", która odbyła się w Lublanie, stolicy przewodniczącej UE Słowenii. Wzięli w niej udział komisarz UE ds. kultury i młodzieży Jan Figel oraz przedstawiciele świata nauki, sztuki oraz mediów. - W XXI wieku Europa musi zmierzyć się z nowym wyzwaniem: jak stać się społeczeństwem międzykulturowym opartym na debacie idei prowadzonej z szacunkiem i na prawach równości przez osoby i grupy z różnych środowisk kulturowych? Chcemy wyjść poza społeczeństwo wielokulturowe, w którym kultury i grupy jedynie współistnieją. Zwykła tolerancja wobec drugiego nie wystarczy. Musimy rozpocząć prawdziwą metamorfozę naszych społeczeństw, tak by stworzyć Europę międzykulturową, w której wymiana i dialog między kulturami odbywa się w sposób konstruktywny i gdzie godność człowieka jest powszechnie szanowana - powiedział Figel.

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE. Na organizację Roku przeznaczony został budżet w wysokości 10 mln euro, w ramach którego wspierane będą kampania informacyjna, sondaże i badania na temat dialogu międzykulturowego. Zostanie też dofinansowane siedem sztandarowych projektów europejskich i 27 projektów krajowych na temat dialogu międzykulturowego w UE - jeden projekt w każdym państwie członkowskim.

Polskie obchody Roku Dialogu Międzykulturowego rozpoczną się 14 marca i potrwają do połowy lutego. Jak podkreślił organizator - Narodowe Centrum Kultury - jego celem jest podkreślenie wielokulturowości Europy ze specjalnym uwzględnieniem tradycji i historii Polski.

Organizatorzy liczą, że w różnego rodzaju seminariach, konferencjach, festiwalach czy warsztatach weźmie udział nawet do 32 tys. osób. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.dialog2008.pl

Strona internetowa całej kampanii to: www.dialogue2008.eu. Znajduje się na niej m.in. sekcja dla partnerów, zachęcająca do łączenia w sieć i wymiany najlepszych wzorców na szczeblu UE.

Europejski Rok 2008 stawia sobie za cel położenie podstaw pod zrównoważone europejskie inicjatywy polityczne w dziedzinie dialogu międzykulturowego, wybiegające poza 2008 r. Wyraża on również w sposób aktywny wpływ nowego europejskiego programu na rzecz kultury w dobie globalizacji, którego jednym z trzech podstawowych celów jest propagowanie zróżnicowania kulturowego i dialogu międzykulturowego.

Pod tym kątem co dwa miesiące będzie organizowana, wśród innych wydarzeń 2008 roku, debata z serii sześciu debat brukselskich. Każda z nich będzie w specyficzny sposób analizowała dialog międzykulturowy, obejmując takie tematy jak media, sztuka i dziedzictwo, miejsce pracy, dialog międzyreligijny, kształcenie i młodzież, migrację i integrację.

 

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/1668990,12,1,1,,item.html