Nabór zgłoszeń do Nagrody Fundacji Evens w dziedzinie Edukacji dla Pokoju 2013

Date of publication: 25.01.2013
Średni czas czytania 4 minutes
print
Fundacja Evens ogłasza nabór zgłoszeń do Nagrody, dla szkół podstawowych, w dziedzinie Edukacja dla Pokoju: „Życie w szkole w harmonii z innymi”.
Fundacja Evens ogłasza nabór zgłoszeń do Nagrody, dla szkół podstawowych, w dziedzinie Edukacja dla Pokoju: „Życie w szkole w harmonii z innymi”. Od momentu swojego powstania, raz na dwa lata Fundacja Evens przyznaje nagrody, wyróżniając w ten sposób szkoły podstawowe, które wdrożyły oraz konsekwentnie realizują zasady edukacji dla pokoju w swojej polityce i bieżącej działalności, ze szczególnym naciskiem na pozytywne zarządzanie konfliktami.

Przyznając Nagrodę Edukacji dla Pokoju 2013 Fundacja Evens pragnie wyróżnić i uhonorować szkoły podstawowe, które wdrożyły oraz konsekwentnie realizują zasady edukacji dla pokoju w swojej polityce i bieżącej działalności, ze szczególnym naciskiem na pozytywne zarządzanie konfliktami.

Nagroda pieniężna w wysokości 25 000 euro, przyznana przez międzynarodowe jury ekspertów oraz Fundację Evens, zostanie podzielona między laureata/ laureatów oraz działania związane z rozpowszechnieniem dobrych praktyk (we współpracy z laureatem/ laureatami). Decyzja o podziale kwoty nagrody zostanie podjęta przez jury.

Udział w konkursie wymaga spełnienia następujących kryteriów formalnych:
  1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oficjalnie uznane szkoły podstawowe prowadzące działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  1. Fundacja Evens poszukuje szkół, które realizują zasady edukacji dla pokoju, jako integralna część swojej kultury, struktury, a także długoterminowej polityki szkoły. Jednorazowe projekty edukacji dla pokoju nie będą brane pod uwagę.
  1. Uwzględniając ewentualne dostosowania do kontekstu działań edukacyjnych i szkolnych, pomysły i praktyki powinny umożliwiać transfer do innych szkół.

Kryteria Oceny:
  • Podejście do życia szkoły oraz podejmowania decyzji w szkole oparte na współpracy
  • Wspólna polityka w zakresie zasad postepowania i sankcji obowiązujących w szkole
  • Metody nauczania kładące nacisk na uczestnictwo, współprace, rozwiazywanie problemów oraz poszanowanie różnic
  • Pozytywne podejście do rozwiazywania konfliktów
  • Projekty społecznościowe
  • Możliwości budowania zespołu oraz profesjonalnego rozwoju wszystkich pracowników, z naciskiem na tworzenie pozytywnego klimatu szkoły
  • Zaangażowanie rodziców w życie szkoły

Kandydatury należy kierować do Marjolein Delvou w języku angielskim, w formie elektronicznej lub pocztą, wraz z wypełnionym formularzem wniosku, który będzie dostępny pod adresem www.evensfoundation.be. Termin składania upływa 15 marca 2013.

Szczegóły na stronie: http://www.evensfoundation.be/pl/nagrody/edukacja-dla-pokoju/2013