Nabór wniosków do Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich

Date of publication: 20.06.2013
Średni czas czytania 2 minutes
print

Do 8 sierpnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

  Ze środków Funduszu na rok 2013 finansowane mogą być projekty w ramach następujących działań:

 • Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego.
   
 • Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w  Polsce.
   
 • Działania monitorujące i ewaluacyjne.
   
 • Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce.
   
 • Współpraca międzynarodowa.


Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku organizacji pozarządowych (organizacje wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) współfinansowanie może zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budżetu państwa.

Minimalny próg wartości indywidualnego projektu, o dofinansowanie którego w ramach Funduszu można się ubiegać to 200 000,00 PLN.

Kontakt:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wydział Wdrażania Projektów Migracyjnych i Integracji Społecznej
tel. +48 22 54 28 451
ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa
e-mail: bartosz.ziolkowski@wwpe.gov.pl
oraz na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl