Międzynarodowa konferencja "Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności"

Date of publication: 30.01.2013
Średni czas czytania 3 minutes
print
Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności".
Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności".

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Krakowie, pod patronatem dwóch prestiżowych stowarzyszeń naukowych w kraju: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (PTWzKR).

Sformułowany tytuł przekazuje zamysł animatorów i organizatorów konferencji, by jej kanwą stały się wzajemne oddziaływania między trzema wyodrębnionymi sferami, skutkujące frapującymi poznawczo i weryfikowanymi w praktyce konsekwencjami. Wyzwania wynikające z tych wzajemnych zależności mają rangę zarówno lokalną, jak i globalną; dotyczą licznych zbiorowości tak rdzennych, jak i migracyjnych, pozostających na różnym stopniu zorganizowania. Z uwagi na istotność powiązań między etnicznością, kulturą i polityką powinno się je poddawać zarówno analizie bieżącej, jak i umożliwiającej przewidywanie ich przyszłego rozwoju.

Konferencja jest szczególnie kierowana do kulturoznawców, etnologów, socjologów i politologów. Równocześnie jednak nie jest intencją organizatorów wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń, stąd też liczą na aktywny udział ekonomistów, filozofów, historyków, językoznawców, medioznawców, prawników, przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych czy zarządzaniu.

Tematyka paneli zawierałaby się w ramach następujących obszarów naukowych dociekań:
  • mobilizacja polityczna rdzennych i napływowych zbiorowości etnokulturowych
  • język i polityka: wzajemne oddziaływania
  •  etnokulturowy podział pracy i jego konsekwencje polityczno-gospodarcze
  • związki między etnicznością, kulturą i polityką w twórczości literackiej
  • powiązania między etnicznością, kulturą i polityką w twórczości filmowej i teatralnej
  • związki między etnicznością, kulturą i polityką w mediach drukowanych i audiowizualnych
  • polityka etnokulturowa jako jedna z wytycznych kształtowania strategicznego wizerunku Polski, w najbliższym ćwierćwieczu.

Powyższa lista paneli może ulec modyfikacjom wynikającym z tematyki zgłaszanych wystąpień.

Zgłoszenia na konferencję (zawierające tytuł, streszczenie wystąpienia do 250 słów oraz afiliację i  dane kontaktowe) przyjmowane będą do 21 lutego 2013.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/ekp2013