Konkurs Polska dla wszystkich

Date of publication: 08.07.2013
Średni czas czytania 1 minute
print
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszy projekt w ramach akcji pt. Polska dla wszystkich.
Celem akcji jest promowanie dialogu międzykulturowego.

Konkurs skierowany jest do placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea szacunku dla różnorodności.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które:
  • nie były wcześniej prezentowane
  • zostały przygotowane z myślą o akcji Polska dla wszystkich
  • zostaną zrealizowane lub zaprezentowane w dn. 17 października 2013 r.
  • mają charakter szkolno-edukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performatywny, obywatelski
  • powinny być zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audio-wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli ulicznych, etc.
Autorom zwycięskich prac zostaną przyznane nagrody w kategoriach:
  • edukacja i dziennikarstwo: 3 nagrody po 5 000 zł
  • sztuki audiowizualne: 3 nagrody po 5 000 zł
  • MSZ może przyznać dodatkowo 3 miesięczne staże w MSZ dla studentów lub doktorantów
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2013 r.

Formularz zgłoszenia, regulamin i terminarz dostępne są na stronie: www.polskadlawszystkich.pl