Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008)

Date of publication:
Średni czas czytania 3 minutes
print
Data 27/08/2007   W dzisiejszym różnorodnym społeczeństwie dialog między kulturami odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego rok 2008 będzie w UE Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Hiszpanie są dumni i hardzi, Anglicy – sztywni, Niemcy – surowi i zdyscyplinowani, a Francuzi – aroganccy… Teg...

Data 27/08/2007

 

W dzisiejszym różnorodnym społeczeństwie dialog między kulturami odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego rok 2008 będzie w UE Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

Hiszpanie są dumni i hardzi, Anglicy – sztywni, Niemcy – surowi i zdyscyplinowani, a Francuzi – aroganccy… Tego rodzaju stereotypy, przekazywane z pokolenia na pokolenie i funkcjonujące w wyobraźni zbiorowej, świadczą przede wszystkim o niewiedzy i braku zainteresowania „obcym”.

Różnorodność etniczna i religijna na świecie jeszcze bardziej utrudnia wzajemne zrozumienie, zarówno poza granicami Europy, jak i w relacjach z ludnością napływową. Wielu Europejczyków na przykład wciąż myli islam z islamizmem.

Najlepszym sposobem na zwalczanie uprzedzeń jest wzajemne poznanie, które może się odbywać w drodze dialogu międzykulturowego.

Różnice kulturowe odczuwalne są w wielu dziedzinach, takich jak wolność prasy, walka z dyskryminacją i rasizmem, integracja imigrantów czy polityka edukacyjna.
W związku z tym Unia Europejska podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Cele są następujące:
- uświadomić Europejczykom znaczenie dialogu
- promować wspólne wartości i wzajemny szacunek
- zachęcać do wymiany poglądów i do dyskusji.

Szczególne znaczenie ma dialog między wyznawcami różnych religii.

W ramach roku tematycznego, którego budżet wynosi 10 mln euro, prowadzona będzie kampania informacyjna i odbędą się liczne wydarzenia. Aby kontynuować działania rozpoczęte w związku z tym rokiem w dłuższej perspektywie, UE będzie również prowadzić badania i konsultacje. Na zakończenie obchodów roku odbędzie się międzykulturowe forum, w którym udział wezmą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele różnych religii oraz politycy.

Źródło: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/news/culture/070827_1_pl.htm