11 Seminarium Wschodnio - i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci. Gdzie zaczyna się opowiadanie?

Date of publication: 30.01.2013
Średni czas czytania 3 minutes
print
11 Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej zostanie poświęcone kluczowym datom w europejskiej historii pierwszej połowy XX wieku i ich oddziaływaniu na poszczególne kraje Europy środkowo - wschodniej.
11 Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej zostanie poświęcone kluczowym datom w europejskiej historii pierwszej połowy XX wieku i ich oddziaływaniu na poszczególne kraje Europy środkowo - wschodniej.

Postawione zostaną pytania: w jaki sposób w Miejscach Pamięci, na wystawach czy podczas uroczystości z okazji rocznic, ukazywane są poszczególne perspektywy zaangażowanych lub ościennych społeczności? Jak przedstawiał się rozwój polityki w poszczególnych krajach między tymi kluczowymi datami? Co różni sposoby ich postrzegania, a co je łączy?

I tak chociażby daty 1918 i 1938 stanowią początek i koniec okresu międzywojennego. Ale koniec I wojny światowej nie oznaczał dla wszystkich krajów Europy tego samego. Rok '38 to wszakże Układ Monachijski i aneksja Czechosłowacji. Powstaje zatem pytanie: jak tak ważne cezury czasowe w przeddzień II wojny światowej traktowane są w narracjach historycznych różnych krajów i w ich muzeach? Także II wojna światowa stanowi dla historii Europy najbardziej zarysowaną cezurę, lecz ze względu na tzw. Nowy Porządek oraz początek zimnej wojny jest przez różne narody różnie interpretowana i odbierana. Tymczasem sama zimna wojna ulega pewnym procesom historyzacji w nowo powstałych muzeach czy projektach tworzonych z europejskiej perspektywy. Podanych tu przykładowych dat kluczowych nie należy rozumieć jako pojedynczych, ograniczonych w czasie wydarzeń, lecz trzeba je rozpatrywać uwzględniając ich wcześniejsze konteksty historyczne. Jak są one przedstawiane, gdzie zaczyna się w ogóle opowieść, jak można opisać jej międzynarodowy kontekst?

Seminarium Wschodnio - i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci skierowane jest do pracowników i współpracowników Miejsc Pamięci, muzeów. Kierowane jest także do wszystkich tych, którzy w swojej pracy dotykają tematów związanych z narodowym socjalizmem, masową zagładą Żydów, stalinizmem i dyktaturą komunistyczną, czy innymi formami totalitaryzmów oraz ruchami oporu stawianymi wobec nich. Seminarium stanowi miejsce wymiany ogólnoeuropejskich doświadczeń, praktyków zajmujących się na co dzień tematyką edukacji historyczno-politycznej, jak również teoretyków, naukowców i badaczy historii.

Seminarium odbędzie się 20-23 marca 2013 w Krzyżowej.
Zgłoszenia należy wysyłać do 1.03.2013.

Szczegółowe informacje na stronie: http://krzyzowa.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/633-11-seminarium-wschodnio-i-zachodnioeuropejskich-miejsc-pamici-gdzie-zaczyna-si-opowiadanie-fazy-przejciowe-i-midzyczasy-w-narracji-europejskiej-historii-xx-wieku-20-23-marca-2013-krzyowa