10. edycja Polskiej Nagrody im. Sergio Veira de Mello.

Date of publication: 05.04.2013
Średni czas czytania 2 minutes
print

Stowarzyszenie Willa Decjusza ogłosiło otwarcie 10. Edycji Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-2003).

Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello - Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) - została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003. Przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.


Kandydatami do Nagrody mogą być osoby oraz instytucje z Polski oraz zagranicy. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą w terminie: 1 kwietnia – 30 czerwca br.

Ogłoszenie wyników oraz ceremonia wręczenia Jubileuszowej Nagrody nastąpi w dniu 17 października br. w Willi Decjusza podczas międzynarodowej konferencji.


Rejestracja poprzez wypełnienie wniosku nominacyjnego odbywa się drogą elektroniczną i dostępna jest na stronie: http://www.villa.org.pl/index.php/pl/nagroda-im-sergio-vieira-de-mello/617-nominacje-do-polskiej-nagrody-im-sergio-veira-de-mell