Pilotaż programu edukacyjnego za nami!

Date of publication: 29.06.2023
Średni czas czytania 2 minutes
print

Przez ostatnie trzy miesiące realizowaliśmy pilotaż programu edukacyjnego Barwy Wspólne – Poczuj Polskę. W 10 miejscach w Polsce edukatorzy wraz z dziećmi w wieku 4-10 lat doświadczali patriotyzmu wszystkimi zmysłami. To pierwsze z działań, w których przetestowaliśmy narzędzie edukacyjne – sensoryczny pakiet we współpracy z młodymi odbiorcami.  

Pilotaż programu edukacyjnego za nami!
Fot. NCK/ Joanna Krukowska

W trakcie pilotażu odbyły się spotkania wizyjne w wybranych 3 instytucjach. Natalia Gołubowska, koordynatorka programu z ramienia NCK, obserwowała realizację warsztatów oraz włączyła się w ćwiczenia zaproponowane grupom wiekowym 7-10 lat. Edukatorki Anna Chomiak, Karolina Karolak i Ewelina Bartosik poruszyły podczas spotkania ważne tematy dotyczące budowania tożsamości, poczucia wspólnoty, czy relacji międzyludzkich.  

Celem programu jest rozwój edukacji patriotycznej. Cykl warsztatów: Dźwięki Wspólne, Wrażenia Wspólne, Widoki Wspólne, Znaki Wspólne i Smaki Wspólne były okazją do zapytania dzieci, z czym kojarzy im się patriotyzm, poznajcie kilka odpowiedzi: 

- szukaniem tego co nas łączy 

- dochowaniem tradycji 

- jeziorem u babci 

- historią 

- flagą 

- alfabetem i literami 

- szacunkiem dla przyrody  

- współpracą i pomaganiem 

- potrawami regionalnymi 

- miłością do Polski  

Pilotaż zrealizowali: 

Katarzyna Michalska, Marcin Lieber, Katarzyna Chorążyczewska, Karolina Karolak, Magdalena Sobczak, Marta Karalus-Kuszczak, Ewelina Bartosik, Anna Chomiak, Anna Kucaba, Agnieszka Adamek.