Barwy biało-czerwone to znak Polski jako drużyny. Łączą wszystkich Polaków pomimo dzielących nas różnic. Skupiamy się na odwiecznym sporze którędy iść, zapominając o tym, ile już razem przeszliśmy. Podobnie spierali się nasi pradziadkowie sto lat temu – jak odzyskiwać niepodległość i jak odrodzoną Polskę urządzić. Teraz, w okresie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy przypomnieć polskie symbole narodowe, które łączyły nas w okresie narodowej niewoli, w okresie odzyskiwania niepodległości, w Polsce odrodzonej, podczas wojny, okupacji i niesuwerenności, które łączą nas teraz i chcemy by łączyły nadal.

W latach 2017-2019 kampania realizowana jest była w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa”.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na Facebooku Barwy Wspólne.