ROCZNIK KULTURY POLSKIEJ/POLISH CULTURE YEARBOOK (2017)

Date of publication: 05.02.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

W ręce Czytelników oddajemy drugi numer „Rocznika Kultury Polskiej”, który powstał dzięki współpracy różnych środowisk i instytucji kultury. Kooperacja ta umożliwiła ukazanie w sposób syntetyczny wieloaspektowości działań analityczno‑badawczych w obszarze kultury i ich związków z polityką kulturalną w Polsce. Autorzy tekstów opublikowanych w Roczniku reprezentują różne dziedziny kultury. W swoich artykułach omawiają najnowsze dane wytworzone bądź gromadzone na potrzeby swoich instytucji.

Rocznik ma charakter popularno-naukowy i może być źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za politykę kulturalną i zarządzanie kulturą w Polsce. „Rocznik Kultury Polskiej” dostępny jest w wersjach papierowej oraz elektronicznej (do pobrania poniżej).

„Z nieukrywaną satysfakcją przekazuję Państwu kolejny numer „Rocznika Kultury Polskiej”, którego zawartość merytoryczna, indeks instytucji partnerskich oraz struktura tematyczna odzwierciedlają wielowymiarowość działań realizowanych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a przede wszystkim ujawniają wielość zobowiązań wynikających z wdrażania polityki kulturalnej w Polsce. Nie tak często mamy do czynienia z ambitnym, a zarazem trudnym dziełem zintegrowania w zwartej pracy zróżnicowanych kontekstów i wielowymiarowości kultury, ze wskazaniem instytucji publicznych jako autorów efektywnych studiów badawczych, autoewaluatorów programów i projektów oraz zleceniodawców kluczowych studiów nad kulturą” – pisze we wstępie do Rocznika dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Rocznik dostępny jest także w wersji anglojęzycznej.