(Archiwum) Miejskie Polityki Kulturalne

Badania

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych powstał z przekonania, że kultura jest podstawowym składnikiem tkanki miejskiej.

Zespół realizuje swoje cele poprzez inicjowanie badań i analiz, tworzenie systemów wsparcia merytorycznego dla osób zaangażowanych w tworzenie miejskich polityk kulturalnych w Polsce oraz popularyzację wiedzy i dobrych praktyk. Działania Zespołu koncentrują się na aktualnych zagadnieniach istotnych dla miejskich polityk kulturalnych takich jak miejskie strategie rozwoju kultury, kultura i rewitalizacja, wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę. Swoje działania kieruje przede wszystkim do samorządowców, pracowników wydziałów kultury urzędów miast, osób zaangażowanych w tworzenie miejskich polityk kulturalnych. Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działający przy Narodowym Centrum Kultury tworzą eksperci z organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury. Wsparcia organizacyjnego udziela mu Dział Badań NCK.

Idea

Kultura odgrywa doniosłą rolę w życiu miast. Przyczynia się do wzrostu dobrobytu, którego miarą są zarówno łatwy do policzenia poziom zarobków jak i trudniej uchwytne - ale jakże ważne - poczucie szczęścia wśród mieszkańców. Z tego względu życie kulturalne miast zasługuje na kompleksowe wsparcie. Propozycja utworzenia Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych odpowiada na tę potrzebę, a skład osobowy Zespołu gwarantuje, że wsparcie dla miejskich polityk kulturalnych będzie udzielane w sposób kompetentny. W związku z tym wyrażam zgodę na działalność Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury.

Krzysztof Dudek, dyrektor NCK

Zespół

W skład Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych wchodzą:

  • Bogna Świątkowska (Przewodnicząca),
  • Artur Celiński,
  • Aleksandra Litorowicz,
  • Szymon Pietrasiewicz,
  • Marcin Poprawski,
  • Aleksandra Szymańska,
  • Katarzyna Wojnar.