XII Forum Kultury Słowa. Polszczyzna w dobie cyfryzacji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, InstytutFilologiiPolskiej, aulaB1 - Kielce, ul. Świętokrzyska 15G
Wed 16 — Fri 18 October 2019 r.

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Fundacją PRO.PL, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Narodowym Centrum Kultury zapraszają na XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”, które odbędzie się w dniach 16-18 października 2019 r. w Kielcach.

Pierwszego dnia Forum Marlena Modzelewska i Kamila Węglarska z Działu Badań i Analiz NCK przedstawią prezentację pt. Emocje w sieci. Analiza internetowych dyskusji związanych z rocznicą odzyskania niepodległości”.

Narodowe Centrum Kultury jest partnerem wydarzenia.