Wpływ ekonomiczno-społeczny ochrony dziedzictwa europejskiego. Ewaluacja

Date of publication: 02.08.2011
Średni czas czytania 2 minutes
print

Ukazał się  zwycięski raport "Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe" Sophii Labadi, nagrodzony Nagrodą Cultural Policy Research

Niniejsza publikacja, wydana przez European Cultural Foundation, to pozycja szczególnie ważna dla wszystkich działających w obszarze integracji społecznej i wspólnotowej.
Międzynarodowe Jury przyznając Nagrodę Cultural Policy Research, wybrało wniosek Sophii Labadi pt. "Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe", w którym autorka opisuje cztery studia przypadków z Wielkiej Brytanii, Francji i Polski. Badania te przyczyniają się do krytycznej analizy metod i sposobu oceniania wpływu socjologiczno-ekonomicznego w wybranych miejscach oraz zwracają uwagę na rezultaty w kontekście celów i oczekiwań, formułowanych przez społeczność.

Doroczna Nagrodę Cultural Policy Research została przyznana po raz pierwszy w 2004 roku, jako wspólna inicjatywa European Cultural Foundation i Riksbankens Jubileumsfond. Ma ona na celu, zachęcenie młodych europejskich naukowców, do podjęcia badań dotyczących polityki i administracji w dziedzinie kultury. Od 2008 roku program jest prowadzony we współpracy z ENCATC.

 

Rok wydania Raportu: 2011

Wydawca: European Cultural Foundation, Amsterdam

Rapot do pobrania tutaj