Sztuka w czasach kryzysu, perspektywy francuskie i brytyjskie. Konferencja

Date of publication: 15.12.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

ENCATC oraz Uniwersytet Cergy-Pontois zapraszają na konferencję „Sztuka w czasach kryzysu, perspektywy francusko-brytyjskie”, która odbędzie się w Paryżu 15 i 16 grudnia 2011 roku.

Konferencja ma na celu poddanie w wątpliwość politykę oraz organizacyjne i ekonomiczne działania, podejmowane przez rządy w obliczu międzynarodowego kryzysu. Podobieństwa pomiędzy francuskim i brytyjskim zarządzaniem kulturą stały się podstawą do wspólnej organizacji międzynarodowej konferencji. Ostatnie zawirowania w światowej gospodarce dotykają wszystkie kraje europejskie i pozaeuropejskie i mają swoje odzwierciedlenie w polityce kulturalnej. We Francji i Wielkiej Brytanii, zasoby kulturalne postrzegane są jako marginalne w stosunku do innych priorytetowych usług publicznych, takich jak zatrudnienie, ochrona zdrowia czy edukacja. Fakt ten, nie pozostaje bez wpływu na artystów, instytucje kultury, a także władze lokalne, rządy i instytucje finansowe.

Sekretarz generalny ENCATC wystąpi z przemówieniem „Zarządzanie kulturą: kryzys czy punkt zwrotny? Rola ENCATC”. Z ramienia UNESCO, na temat wpływu socjologicznego i ekonomicznego zabytków Francji i Anglii, wystąpi Sophia Labadi, laureatka Cultural Policy Research Award (CPRA), Sophia Labadi brała udział w 8. CPRA, która odbyła się w ramach 19. Dorocznej Konferencji ENCATC w Helsinkach w październiku tego roku, o której pisaliśmy na stronie Obserwatorium Kultury. Eleonora Belfiore, profesor Centre for Cultural Policy Studies na Uniwersytecie w Warwick, członek Komitetu Doradczego konferencji „Sztuka w czasach kryzysu”, zasiada także w jury nagrody CPRA.

ENCATC tworzy europejską sieć zrzeszającą uczelnie wyższe i organizacje, zajmujące się edukacją w zakresie zarządzania kulturą i polityki kulturalnej. ENCATC założony został w Warszawie 1992 roku, a jego członkami jest ponad 100 instytucji z 35 państw europejskich i pozaeuropejskich. ENCATC działa jako organizacja non-profit, współpracująca z UNESCO, posiada także status obserwatora przy Komitecie Sterujących ds. Kultury Rady Europy.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 15 grudnia na Uniwersytecie Cergy-Pontoise (09:30 do 17:30) i piątek, 16 grudnia w Muzeum Rodina (09:10 do 16:30).

Organizacja naukowa:
CICC (Civilisations et Identités Culturelles Comparées)
Uniwersytet Cergy-Pontois, Val d’Oise (Paris), France
Centre for Cultural Policy Studiem
Uniwersytet w Warwick, Wielka Brytania

Komitet Organizacyjny:
Cécile Doustaly, starszy wykładowca, Uniwersytet Cergy-Pontois, Francja
Clive Gray, profesor polityki kulturalnej, Uniwersytet w Warwick, Wielka Brytania

Źródło oraz więcej na stronie: http://www.encatc.org/pages/index.php?id=230