Stan czytelnictwa książek w Polsce. Najnowsze badania [NPRCz 2.0]

Date of publication: 22.04.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Oznacza to, że trend spadkowy został trwale powstrzymany.

Na pytanie o lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 38% respondentów. Wynik ten nie zaskakuje, jeśli za referencyjny przyjąć rok 2019 – ostatni przed nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi pandemią COVID-19. Odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost czytelnictwa nie stał się początkiem trendu wzrostowego. Ograniczenia pandemiczne, w tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, przyniosły w pierwszym roku pandemii nieco większe zainteresowanie czytaniem, a w drugim – zauważalne zmęczenie.

Najczęstszym źródłem czytanych książek są zakupy, przy czym w czasie pandemii wzrosło znaczenie sprzedaży online.

Źródła czytanych książek latach 2019–2022

2019

N=1166

2020

N=853

2021

N=675

2022 marzec

N=758

Źródła pochodzenia czytanych książek

%

%

%

%

Kupiłem(am) osobiście, żeby ją przeczytać

40%

45%

40%

39%

Pożyczyłem(am) od rodziny/ znajomych

34%

32%

30%

32%

Dostałem(am) ją w prezencie

30%

34%

32%

31%

Miałem(am) ją w domowym księgozbiorze

19%

20%

17%

20%

Wypożyczyłem(am) z biblioteki szkolnej

5%

5%

6%

7%

Wypożyczyłem(am) z biblioteki publicznej

18%

14%

13%

13%

Wypożyczyłem(am) z innej biblioteki (akademickiej, pedagogicznej itp.)

5%

4%

4%

4%

Inne

1%

1%

-

0%

Trudno powiedzieć/nie pamiętam

1%

1%

1%

1%

Brak danych – nie zaznaczono dla żadnej wymienionej książki

3%

4%

3%

3%

Zamknięcie bibliotek w wyniku przepisów ogólnokrajowych lub z powodu miejscowego wzrostu zakażeń  w latach 2020–21  ograniczyło dostęp do książek osobom rzadziej kupującym i mogło wpłynąć na niższy poziom czytelnictwa - spadek czytelnictwa jest podobny do zmniejszenia wypożyczeń z 18% do 13%, co dowodzi , jak ważną rolę pełnią biblioteki publiczne w utrzymaniu poziomu czytelnictwa.