ShortCut Europe. Kultura (nie) dla każdego?

Date of publication: 15.07.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

Shortcut Europe to międzynarodowe spotkania animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych. Są organizowane od 1996 roku. Konferencje te służą refleksji o kulturze we współczesnym świecie. Stanowią międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany praktycznej wiedzy o strategiach i politykach kulturalnych

Rezerwuj termin!

Warszawa, 16 -18 listopada 2011

European Network of Cultural Centres oraz polscy organizatorzy zapraszają animatorów kultury, edukatorów, artystów i działaczy społecznych do udziału w kongresie ShortCut Europe Warsaw 2011.

ShortCut Europe to międzynarodowe konferencje, które organizowane są od 1996 roku. Służą refleksji o kulturze we współczesnym świecie, stanowią międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany wiedzy o praktykach, strategiach i politykach kulturalnych.

Konferencja warszawska przypada na okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Będzie edukacyjnym kongresem kultury, łączącym kraje Zachodu, Europy Środkowej i kraje Partnerstwa Wschodniego w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Będzie próbą znalezienia nowej formuły debaty, pracy z dobrymi praktykami, otwarcia na publiczność, przeniesienia debaty z sali konferencyjnej do żywych miejsc. Będzie wreszcie próbą zmierzenia się z pytaniem: czyja jest kultura, kto ma do niej dostęp? Czy kultura jest (nie) dla każdego?**

Panele kongresu:

1. Instytucje i centra kultury wobec systemu.
2. Kultura tworzy rozwój.
3. Kultura jako przestrzeń wolności i anarchii.
4. Edukacyjne "orientuj się!" -- w poszukiwaniu utraconego uczestnika.
5. Polska wielokultura?
6. Kultura i sztuka sięga bruku.
7. Sieciowanie kultury.

Program kulturalny:

Sam kongres (16-18 listopada 2011) zostanie obudowany wydarzeniami dziejącymi się Warszawie w przeciągu około tygodnia, które będą twórczym rozwinięciem podejmowanych podczas debat problemów.

Kongresowi będą towarzyszyły również bloki projektów artystyczno-badawczych, które będą realizowane od lipca do listopada 2011 roku jako forma prologu do kongresu.

Organizatorzy projektu:

European Network of Cultural Centres, Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury "Dorożkarnia".

Więcej informacji na stronie projektu.

Kontakt: Ewa Chomicka - koordynatorka ShortCut Europe 201 (e.chomicka@mckis.waw.pl, T: +48 22 5864221)