Przemysły kreatywne, kultura, kapitalizm, praca - konferencja WUW

Date of publication: 09.08.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

"Praca wielości? Ekonomia polityczna społecznej kreatywności" (20-22 września 2011) tegoroczna konferencja Wolnego Uniwersytetu Warszawy podejmuje krytyczną refleksję nad kwestią gospodarki opartej na wiedzy i powszechnej kreatywności.

Przyświecające jej hasło "politycznej ekonomii kreatywności" to zaproszenie do całościowej i skrupulatnej analizy ekonomicznych i społecznych mechanizmów organizujących funkcjonowanie "kreatywnej" gospodarki oraz je związków z kreatywnością jako wartością społeczną.

Jeśli prawdą jest, że współczesny kapitalizm dokonał przełomowego zwrotu w ramach właściwych sobie sposobów wytwarzania wartości, wówczas kreatywność, a w szczególności kreatywność kolektywna, staje się centralną kategorią dla całego społeczeństwa. Natomiast artystyczne i kulturalne sposoby produkcji (jak również te naukowe) przestają być dłużej nadprogramowymi polami kapitalistycznej infrastruktury społecznej. Stają się one centralnymi sektorami produkcji, które symbolicznie i ekonomicznie podporządkowują sobie inne obszary pracy społecznej. Być może jednak ten nowy paradygmat jest jedynie zasłoną dymną skrywającą kryzys obecnie funkcjonujących, kapitalistycznych sposobów organizacji produkcji? Może wciąż pozostajemy we władzy starego prawa wartości opartego raczej na pracy żywej niż na kreatywnym usieciowieniu? W tym wypadku nową, "kreatywną" gospodarkę można by raczej analizować jako potężny symptom obecnego kryzysu. W trakcie konferencji postaramy się przedyskutować wszystkie te perspektywy, z zainteresowaniem przyjmiemy propozycje odwołujące się do różnych modeli i ujęć problemu.

Wystąpienia będą koncetrowac się w następujących obszarach:
1. Ideologiczne przywłaszczenia: kognitywny kapitalizm i przemysły kreatywne.
2. Przyszłość pracy: zmieniające się formy pracy i jej wynagradzania.
3. Własność i wartość
4. Peryferia kapitalizmu kognitywnego - ciągłość czy redefinicja.
5. Polityka w epoce pracy niematerialnej.

Udział wezmą m.in.: Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederichsen, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl
zespół kuratorski konferencji: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder
forma uczestnictwa: 15-20 minutowe wystąpienie w jednej z konferencyjnych sesji. Językiem konferencji jest angielski.

Konferencja "Praca wielości? Ekonomia polityczna społecznej kreatywności", realizowana jest w ramach projektu Wolnego Uniwersytety Warszawy edycja 2011 "Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury" realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl

kontakt: szymon[at]funbec.eu
szczegóły: www.wuw-warszawa.pl