Profesjonalny sponsoring kultury – zapraszamy na szkolenie

Date of publication: 05.09.2011
Średni czas czytania 6 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury we współpracy z PKPP Lewiatan oraz Four Communications zaprasza do udziału w szkoleniach, których celem jest profesjonalizacja działań z zakresu sponsoringu kultury oraz budowanie wspólnej płaszczyzny dialogu biznesu i kultury. Szkolenia są częścią projektu Kultura i Biznes.

Jednym z jego zadań jest inspirowanie do tworzenia partnerstw przyczyniających się do rozwoju kultury oraz budowania wizerunku firm i ich marek przez działania edukacyjne. Szkolenia odbędą się 21-23 września w Warszawie.

Co może zyskać kultura na współpracy sponsoringowej? Jak skutecznie planować strategie sponsoringowe? Dlaczego kultura jest skuteczną platformą komunikacyjną? Czym różni się środowisko kultury od środowiska biznesu? Kwestie te poruszane będą podczas dwóch szkoleń prowadzonych przez specjalistów-praktyków, mających wieloletnie doświadczenie w działaniach z obszaru sponsoringu kultury. Interaktywna forma zajęć, bezpośredni kontakt z trenerami, wymiana doświadczeń, zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami sponsoringu, prezentacja dobrych praktyk sponsoringu kultury pozwolą uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę z tego obszaru.

Szkolenia podzielone zostały na dwa bloki. Tematem pierwszego, jednodniowego szkolenia (21 września) jest rola jaką odgrywa sponsoring w działaniach reklamowych i komunikacyjnych firm. Przeznaczone jest ono dla środowiska biznesu: pracowników agencji PR i marketingowych, konsultantów firm doradczych, PR managerów, managerów marketingu i wszystkich zainteresowanych tematem marki i komunikacji. Drugie, dwudniowe szkolenie (22-23 września) podejmie problem pozyskania sponsora i utrzymania z nim długofalowych relacji. Do udziału w nim zaproszeni są przedstawicieli środowisk kultury: pracownicy działów marketingu i PR w instytucjach kultury, managerowie projektów kulturalnych, pracownicy organizacji pozarządowych, fundraiserzy, konsultanci firm doradczych, niezależni artyści, jak i wszyscy ci, którzy poszukują sponsora dla swoich projektów kulturalnych.

To pierwsze tego typu szkolenie na rynku, zainicjowane wspólnie przez środowisko biznesu i kultury. Pokazuje to, że potrzebę tworzenia projektów usprawniających i promujących współpracę biznesu i kultury zauważają zarówno działacze kultury, jak i przedstawiciele firm. Potwierdzają to również konsultacje społeczne, jak i badania diagnozujące zjawisko sponsoringu kultury w Polsce. Głównym problemem jest brak długofalowych relacji i strategii sponsoringowych, dzięki którym zarówno firma, jak i instytucja kultury miałyby szansę rozwijać się. Szkolenia zostały poprzedzone przygotowaniem przez NCK i PKPP Lewiatan Kodeksu Sponsoringu Kultury. Po kilkumiesięcznych konsultacjach przybrał on formę regulacji, która, choć nieobwarowana sankcjami, ma pobudzać współpracę międzysektorową oraz ułatwiać budowanie relacji partnerskich między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury a firmami. Rozwój, przejrzystość, równowaga to tylko niektóre z jego haseł przewodnich. Zapisy Kodeksu służą pogodzeniu często odmiennych interesów stron w obszarze sponsoringu kultury oraz budowaniu i promocji dobrych praktyk w tym obszarze. Projekt Kultura i Biznes jest częścią kampanii „Kultura się liczy!”. Jego elementem są również inne działania dążące do profesjonalizacji sponsoringu kultury w Polsce – między innymi debaty poświęcone wymianie doświadczeń praktyków i refleksji na temat modernizacji sfery kultury oraz współpracy międzysektorowej.

Krótka charakterystyka szkoleń

Szkolenie dla przedstawicieli środowiska kultury: Jak pozyskać sponsora na kulturę? Budowanie długofalowych relacji

Celem szkolenia jest zrozumienie specyfiki sponsoringu w sektorze kultury. Uczestnicy skoncentrują się na roli, jaką odgrywa komunikacja ze sponsorem oraz omówią problemy, z jakimi mogą spotkać się podmioty sponsorowane. Podczas szkolenia realizowane będą ćwiczenia rozwijające praktyczne umiejętności takie jak budowanie umowy sponsoringowej oraz atrakcyjnych ofert z uwzględnieniem tworzenia pakietu świadczeń dla sponsora oraz jego wyceny. Poruszane będą też prawne aspekty sponsoringu kultury. Uczestnicy zapoznają się z metodami współpracy ze sponsorem, które pomogą w zbudowaniu z nim długofalowej, partnerskiej relacji, opartej na obustronnych korzyściach.

Szkolenie dla przedstawicieli środowiska biznesu: Jak zyskać na sponsoringu kultury? Nowe sposoby komunikacji

Celem szkolenia jest określenie roli jaką odgrywa sponsoring kultury w działaniach reklamowych i komunikacyjnych firm. Zidentyfikowane zostaną możliwe korzyści ze sponsoringu kultury z uwzględnieniem jego wpływu na markę, sprzedaż, zaangażowanie pracowników, relacje z klientami. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego kultura jest skuteczną metodą komunikacji z klientem, jak zyskać przewagę konkurencyjną wykorzystując projekty sponsoringowe, jak budować satysfakcjonujące relacje z instytucjami kultury. Szkolenie będzie okazją do doskonalenia umiejętności tworzenia skutecznych strategii sponsoringowych oraz modeli oceny projektów. Omówione zostaną również regulacje podatkowe związane ze sponsoringiem kultury. Szkolenie będzie źródłem praktycznej wiedzy oraz inspiracji do pracy nad budową wizerunku firm i silnych marek.

Rejestracja na szkolenia potrwa do 13 września. Przy rejestracji do udziału w szkoleniu będzie brana pod uwagę kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz program na stronie: www.kulturasieliczy.pl/sponsoring-kultury/