Podlasie w badaniach naukowych

Date of publication: 05.10.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Naukowcy z Uniwersytetu Białostockiego wzięli pod lupę województwo podlaskie. W cyklu wykładów „Podlaskie w badaniach naukowych” przeanalizowali m.in. rozwój kulturalny i społeczno-gospodarczy regionu, adaptację nowych technologii oraz kapitał społeczny Białegostoku.

Cykl „Podlasie w badaniach naukowych” zainicjowany przez profesora Jerzego Nikitorowicza z Uniwersytetu Białostockiego rozpoczął się w 2008 roku. Jest to program skierowany do studentów, nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich a także wszystkich mieszkańców Białostocczyzny. Jego celem jest popularyzacja badań dotyczących między innymi kultury i dziedzictwa kulturowego Podlasia, prowadzonych przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Białostockiego.


W ramach cyklu, w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia odbyły się do tej pory 23 wykłady o zróżnicowanej tematyce. Dotyczyły one zagadnień społeczno-gospodarczych, kulturowych, geograficznych, historycznych, literackich, religijnych, oraz psychologicznych.


Wiele prelekcji poświęconych było tematyce rozwoju kulturowego Podlasia. W wykładzie profesora Andrzeja Sadowskiego pt. "Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta” naukowiec przedstawił wyniki badań związanych z kapitałem społecznym i kulturowym Białegostoku. Pozwoliło mu to na ocenę zaufania społecznego, podmiotowości oraz poczucia wolności wypowiedzi mieszkańców Białegostoku.

Profesor Leszek Kupiec wygłosił przemówienie pt. "Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego", w którym zwrócił uwagę na charakteryzujący Podlasie, niższy niż w pozostałych województwach poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Kierunku zmian, mającego na celu poprawienie tej sytuacji profesor upatrywał się w zarówno w rozwoju czynników takich jak osadnictwo, infrastruktura techniczna, jak również w działaniach kulturalnych oraz turystyce.
Istotnym zagadnieniem programu były również nowoczesne technologie. Tematem tym zajął się profesor Robert W. Ciborowski. W wystąpieniu "Procesy innowacyjne w regionie podlaskim” naukowiec zauważył, że pomimo ogromnego potencjału gospodarczego Podlasia, występuje tu bardzo niski poziom innowacyjności i rozwoju technologii. Niski poziom innowacji odbija się negatywnie na rozwoju multimedialności, na czym cierpi kultura. Za główną przyczynę tego stanu rzeczy profesor uznał niski poziom wydatków na badania i rozwój województwa podlaskiego oraz brak jednostek badawczo- rozwojowych.


Naukowcy zwrócili uwagę również na bogactwo kulturowe Podlasia. Profesor Józef Maroszek przybliżył słuchaczom zawiłe losy druków supraskich pochodzących z czasów starosłowiańskich. O najstarszych ośrodkach cerkiewnych opowiedział profesor Antoni Mironowicz, natomiast dr Danuta Zawadzka odnalazła w literaturze pięknej wzmianki o Podlasiu.


Wykaz wszystkich wykładów znajduje się na stronie: http://bg.uwb.edu.pl/?pid=Podlasie_w_badaniach_naukowych