Partnerstwa kreatywne dają innowacyjne możliwości - relacja z konferencji

Date of publication: 06.12.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Partnerstwa kreatywne dają innowacyjne możliwości, które wykorzystując estetykę oraz obszar emocji, mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, a także wspierać rozwój organizacji, relacji międzysektorowych oraz przepływu umiejętności i zasobów. To tylko niektóre z wniosków wczorajszej konferencji „Partnerstwa Kreatywne. Kultura w biznesie i biznes w kulturze”, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury oraz KEA European Affairs we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, British Council i PKPP Lewiatan.

Czym jest kreatywność? To nowość, oryginalność, wyzwanie, ale też niepewność – o wszystkich tych cechach mówił Thomas Paris z French National Research Centre, otwierając konferencję „Partnerstwa Kreatywne. Kultura w biznesie i biznes w kulturze”, która odbyła się w dniu wczorajszym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawiłość dzisiejszego rynku wymaga od organizacji innowacyjnych strategii zarządzania, bez których nie stanie się ona konkurencyjna w swojej branży. Kluczem do sukcesu jest stworzenie nowej kultury organizacyjnej, zachęcającej do kreatywności i przedsiębiorczości wśród pracowników, poprzez angażowanie emocji, wyobraźni i doświadczenia.

W trakcie 3 sesji konferencji, międzynarodowe grono ekspertów oraz praktyków skupiło się na określeniu form partnerstw kreatywnych, ich znaczeniu oraz nowych obszarach współpracy kultury i biznesu. Dzielili się oni również swoimi doświadczeniami w tym obszarze, prezentując przykłady działań, które z sukcesem realizują swe założenia. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania o kwestię wpływu tego rodzaju relacji na dynamikę kreatywności oraz przyczyny sukcesu interwencji artystycznych w różnego rodzaju organizacjach? Określono też szanse współpracy kultury i biznesu w kontekście gospodarki postprzemysłowej opartej na innowacyjności i wiedzy.

5 grudnia to również termin podpisania Sponsoringu Kultury przez przedstawicieli dwóch prężnych środowisk zrzeszających ludzi biznesu w Polsce – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Podpisanie Kodeksu jest wyrazem popracia dla idei zawartych w dokumencie oraz deklaracją wspierania realizacji jego zapisów, które mają pobudzać współpracę międzysektorową oraz budowanie relacji partnerskich między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury a firmami.

Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii „Kultura się liczy!”, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potencjału prorozwojowego kultury oraz związków kultury z innymi segmentami życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Obszerniejsza relację z konferencji, opatrzona materiałami zdjęciowymi, już wkrótce.