Partner czy klient? Nowe spojrzenie na relacje kultury i biznesu. Debata

Date of publication: 06.10.2011
Średni czas czytania 5 minutes
print

Czy istnieje wspólna płaszczyzna dialogu biznesu i kultury? Jeśli tak, to w jakim kierunku rozwijać się będzie współpraca tych dwóch środowisk? Odpowiedzi na te pytania udzielą paneliści debaty: „Partner czy klient? Nowe spojrzenie na relacje kultury i biznesu” organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury oraz British Council. Odbędzie się ona 6 października w Warszawie w ramach kampanii „Kultura się liczy”.

Długofalowe świadome partnerstwo, czysto handlowa jednorazowa wymiana, a może bezinteresowne wsparcie? Współpraca świata kultury i biznesu może przybierać różne formy. Która z nich jest najbardziej efektywna? Podczas debaty ”Partner czy klient? Nowe spojrzenie na relacje kultury i biznesu” paneliści postarają się rozwiązać tę kwestię, uwzględniając przy tym korzyści i zagrożenia płynące z kontaktu tych dwóch środowisk.

Debatę otworzy krótka prezentacja przygotowanego przez NCK i PKPP Lewiatan Kodeksu Sponsoringu Kultury. Po kilkumiesięcznych konsultacjach przybrał on formę regulacji, która, choć nieobwarowana sankcjami, ma pobudzać współpracę międzysektorową oraz ułatwiać budowanie relacji partnerskich między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury a firmami. Zapisy Kodeksu służą pogodzeniu często odmiennych interesów stron w obszarze sponsoringu kultury oraz budowaniu i promocji dobrych praktyk w tym obszarze.

Podczas spotkania przewidziane są wystąpienia specjalistów-praktyków, którzy podzielą się swoimi refleksjami na temat współpracy międzysektorowej. Wykład gościnny wygłosi Marc Sands, dyrektor Audiences and Media Tate Britain i Tate Modern, który wcześniej pełnił podobną rolę w The Guardian i Observer. Na podstawie własnych doświadczeń przedstawi w jaki sposób docierać do szerokiej publiczności, wzmacniać relację z odbiorcami oraz rozwijać markę, uwzględniając niesprzyjające warunki w okresie spowolnienia gospodarczego. Wśród zaproszonych ekspertów znajdzie się również Michael Pyner z Shoreditch Trust, organizacji dążącej do rozwiązania problemów nierówności oraz wykluczenia w najuboższych i najbardziej potrzebujących regionach, który omówi temat aktywizacji społeczności lokalnych oraz odpowie na pytania: czy istnieje współpraca pomiędzy kulturą a biznesem w tej sferze i jakie korzyści płyną ze wspierania lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Ważnym punktem programu będą dwa panele dyskusyjne, w których wezmą udział eksperci i praktycy obu środowisk. Temat pierwszego z nich to: „Mecenat czy/i sponsoring XXI wieku? Kierunki rozwoju współpracy instytucji kultury z sektorem prywatnym”. Uczestnicy skoncentrują się na roli sponsoringu kultury i mecenatu prywatnego – czy i w jaki sposób wypływają na jakość kultury, czy zwalniają państwo z obowiązku finansowania działań kulturalnych oraz czy są domeną jedynie dużych aglomeracji? Zastanowią się też nad problemem pragmatycznego wymiaru kultury i włączania jej w rywalizację rynkową. Moderatorem dyskusji będzie Edwin Bendyk z tygodnika Polityka. Kwestia znaczenia sponsoringu kultury dla firm zostanie omówiona podczas drugiego panelu dyskusyjnego: „Czy kultura jest potrzebna biznesowi? O korzyściach ze sponsoringu kultury”. Uczestnicy pochylą się między innymi nad problemem budowania partnerskich relacji w tym obszarze oraz nad rolą Kodeksu Sponsoringu Kultury w relacjach kultury z biznesem. Dyskusję poprowadzi Michael Dembiński z British Polish Chamber of Commerce.

Program oraz szczegółowe informacje w załączniku.

Wstęp na debatę jest wolny po wcześniejszej rejestracji.

RSVP do 3.10.11, kulturasieliczy@nck.pl
t. 22 21 00 182 (w godz.10.00-16.00)