Operacja polska NKWD 1937-1938 | Międzynarodowa Konferencja

Date of publication: 29.06.2017
Średni czas czytania 4 minutes
print

W 2017 roku obchodzimy 80. rocznicę "Operacji polskiej NKWD" - ludobójstwa sowieckiego dokonanego na 111 tys. Polaków. Skala tej zbrodni jest wstrząsająca, a metoda egzekucji wykonywanej strzałem w tył głowy, powtórzona później w Katyniu, przeraża. Jednak zbrodnia ta pozostaje w społeczeństwie polskim niemal zupełnie zapomniana. Czas to zmienić. 29 czerwca 2017 odbędzie się konferencja, w trakcie której stan wiedzy na temat "operacji polskiej NKWD" przedstawią historycy z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Operacja polska NKWD 1937-1938 | Międzynarodowa Konferencja
Operacja polska NKWD

Program konferencji:

  • Otwarcie konferencji, godz. 9:00-9:30

Marszałek Sejmu RP, Pan Marek Kuchciński
Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz
Sekretarz Stanu w MON, Pan Michał Dworczyk
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Pani Eliza Dzwonkiewicz
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Pan dr Jarosław Szarek
Zastępca Przewodniczącego „Memoriału” Borys Bielenkin

  • Sesja 1, godz. 9:30 - 11:00

Prof. Mikołaj Iwanow (Polska), Miejsce „operacji polskiej” w dziejach narodu polskiego w XX wieku.
Dr Nikita Petrov (Rosja), „Operacja polska”, jako ważny element polityki państwa.
Prof. Stepan Vidnianskyi (Ukraina), Aspekt narodowościowy „wielkiego terroru” na Ukrainie.
Dr Igor Kuznecov (Białoruś), „Operacja polska” na tle innych represji stalinowskich na Białorusi.
Dr Tomasz Sommer (Polska), Metody „operacji polskiej".

  • Sesja 2, godz. 11:30 - 13:00

Prof. Zdzisław J. Winnicki (Polska), Polska autonomia narodowościowa na Białorusi, a „operacja polska”.
Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Polska), Kościół katolicki w ZSRS 1935-1939. Ostatni etap likwidacji.
Dr Uladzimir Adamuszka (Białoruś), Represje polityczne lat 20 – 50 na Białorusi.
Prof. Henryk Stroński (Polska - Ukraina), „Operacja polska” na Marczlewszczyznie Radzieckiej.
Dr Serhej Kokin (Ukraina), „Operacja polska NKWD” – nieodzowna część „wielkiego terroru” na Ukrainie.

  • Sesja 3, godz. 14:00 - 15:30

Prof. Robert Kuśnierz (Polska), Dyplomacja i wywiad wojskowy II RP wobec prześladowań Polaków w Związku Sowieckim w drugiej połowie lat 30. XX w.
Piotr Zychowicz (Polska), Problem upamiętnienia ofiar „operacji polskiej”.
Dr Tadeusz Gawin (Białoruś). Niektóre aspekty „operacji polskiej” na Białorusi.
Dr Roman Podkur  (Ukraina), Pracownicy NKWD – wykonawcy „wielkiego terroru” na Ukrainie w latach 1937 - 1938.
Prof. Wojciech Śleszyński (Polska), „Forma upamiętnienia tzw. akcji polskiej NKWD w latach 1937-1938
w Muzeum Pamięci Sybiru budowanym w Białymstoku”,

  • Sesja 4, godz. 16:00-17:30

Prof. Oleg Buchovets (Białoruś), Totalitaryzm sowiecki jako zjawisko społeczne.  
Dr Maciej Wyrwa (Polska), Badania „operacji polskiej” w Polsko-Rosyjskim Centrum Dialogu i Porozumienia.
Dyskusja

 

Organizatorami są: Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Kultury i Fundacja "My-Razem". Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.