Nowe wydawictwo z australijskiego nurtu ekonomii kultury!

Date of publication: 10.08.2011
Średni czas czytania 1 minute
print

Współcześnie głównym czynnikiem stymulującym gospodarkę są przemysły kreatywne. Badacze często analizują ekonomiczne zawodności rynków, natomiast autor książki skupia się na innowacyjności i posługuje się teoriami należącymi do ekonomii ewolucyjnej, aby wyjaśnić zachodzące procesy na rynkach kultury i sztuki.

 W "Creative Industries and Economic Evolution" autor posługuje się teoriami i pojęciami ekonomii ewolucyjnej oraz podkreśla znaczenie innowacyjności. Wśród tematów, które są poruszane, znajduje się rynek pracy, sieci społeczne, innowacyjność, wpływ instytucji oraz znaczenie przemysłów kreatywnych dla dynamiki i rozwoju gospodarczego.

Jason Potts jest uznanym ekspertem przemysłów kreatywnych. Badacze i studenci sięgając po jego kompendium będą mogli zdobyć pełną wiedzę o najistotniejszych kwestiach dotyczących ekonomii kultury, przemysłów kultury i ekonomii ewolucyjnej.

Zachęcamy do lektury!