Międzynarodowe Kursy Wakacyjne z Ekonomiki Kultury

Date of publication: 08.07.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

Holenderska Fundacja CREARE – (Centre for Research In Arts and Economics) zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji Międzynarodowych Kursów Wakacyjnych z dziedziny ekonomiki kultury, prowadzonych przez Arjo Klamera (Erasmus University, Rotterdam). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomiki kultury i jej zastosowania w praktyce.

Warsztaty organizowane są w dwóch blokach:

Od 17 do 24 sierpnia - ”Wartość kultury – Relacje między Ekonomią, Kulturą i Sztuką” (“Value of Culture: On the Relationship between Economics, Culture and the Art”).
W tym roku oprócz zapoznania uczestników z zasadami ekonomiki kultury, szczególny nacisk kładziony będzie na zapoznanie ich z kreatywną polityką przedsiębiorczości i finansowania sztuki. Ma on na celu przybliżyć zarówno studentom, jak i profesjonalistom najnowszego spojrzenia na relacje między sztuką a ekonomią.

Od 21 do 24 września - „Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Muzeami” („Economics of Cultural Heritage and Museums”).
Celem warsztatu będzie zapoznanie się z nowymi, kreatywnymi sposobami prowadzenia muzeów oraz zdobywania funduszy w tego typu instytucjach. Przeanalizowane zostaną czynniki, które wpływają na ich funkcjonowanie.
Kurs kierowany jest do wszystkich, którzy zatrudnieni są w instytucjach kultury lub planują z nimi związać swoją karierę zawodową. Uczestnicy będą podzieleni na grupy w zależności od ról, jakie spełniają lub jaką chcieliby spełniać w swoich organizacjach. Odbędzie się również wspólna sesja, na której to wspólnie będą mogli skonfrontować swoje potrzeby i cele. Kurs obejmuje także wizyty w instytucjach kultury.

Podczas szkoleń uczestnicy będą brali udział w debatach, koncentrując się na najświeższym spojrzeniu na omawiane tematy oraz analizując aktualne przypadki.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 lipca 2011.
Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie: crearefoundation i wysłania pod adres: info@crearefoundation.nl

Miejsce: Amsterdam University College
Kursy prowadzone będą w języku angielskim.