Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie. III cykl seminariów ”Kultura i rozwój”

Date of publication: 21.01.2012
Średni czas czytania 2 minutes
print

Celem kolejnej edycji seminariów „Kultura i rozwój” jest stworzenie płaszczyzny do systematycznej, interdyscyplinarnej refleksji nad rozwojem miejskim w czasach pokryzysowego restartu.Na ile koncepcje „creative cities” Charlesa Landry’ego i „klasy kreatywnej” Richarda Floridy mogą być źródłem inspiracji dla nowoczesnego kształtowania przestrzeni miejskiej i miejskiej kultury? Czy nie czas zacząć dyskusji o neoindustrializacji i jakie miejsce miałyby w tym procesie zająć przemysły kreatywne? Jak rozumieć kreatywność i innowacyjność jako źródła rozwoju metropolitalnego oraz poprawy jakości życia? Jak wymieniać się doświadczeniami w wymiarze polskim i światowym?


 

4 lutego 2012, godz. 10.00 – 13.00
Lublin
ul. Popiełuszki 5

Spotkanie inaugurujące III edycję seminariów pod hasłem „Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie”. Celem spotkania, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele miast – Polskich Stolic Kultury będzie zbudowanie listy najważniejszych wniosków i doświadczeń, pozytywnych i negatywnych z procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W oparciu o tę listę powstanie szczegółowy plan seminariów – odbywać się one będą w trybie wyjazdowym i dotrą do wszystkich Polskich Stolic Kultury. Każde spotkanie poświęcone będzie konkretnemu problemowi zdefiniowanemu podczas seminarium lubelskiego, w korespondencji z projektem Polskich Stolic Kultury.

Proponowany przebieg spotkania:
1. Prezentacje przedstawicieli miast startujących w zmaganiach o tytuł ESK (krótkie, skondensowane wystąpienia służące prezentacji najważniejszych konkluzji, doświadczeń i rekomendacji);
2. Komentarz dr Bożena Gierat – Bieroń, Uniwersytet Jagielloński;
3. Dyskusja.
Prowadzenie – Edwin Bendyk

rejestracja: obserwatorium@nck.pl

Seminarium organizujemy we współpracy z Warsztatami Kultury oraz UMCS w Lublinie.