Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego. Lublin

Date of publication: 22.09.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

21-23 października 2011. Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego to inicjatywa współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego ma stać się platformą wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim.

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zmierza ku:

 • ustanowieniu długotrwałej platformy „kultury dla zmiany” opartej na: organizowanych cyklicznie kongresach, ciągłej działalności think-tanków i grup roboczych, publikacjach, szkołach letnich i innych partnerskich przedsięwzięciach;
 • budowaniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego;
  rozwijaniu długofalowej współpracy z sąsiadami Partnerstwa Wschodniego: Unią Europejską, Rosją, Turcją i innymi regionami świata;
 • zaangażowaniu kultury w zmianę społeczną, modernizację i rozwój cywilizacyjny;
 • wypracowaniu narzędzi organizacyjnych i finansowych dla wspólnych koncepcji i zadań.

W Kongresie wezmą udział artyści, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich.

Praca w ramach pierwszego Kongresu będzie skupiała się wokół pięciu tematów:

 • kultura ku niezależności,
 • kultura ku edukacji,
 • kultura ku współistnieniu,
 • kultura ku rozwojowi,
 • kultura ku organizacji.

Będą one analizowane podczas dwudniowych cyklów „Myślarni” (sesje dyskusyjne) i „Majsterni” (sesje warsztatowe), a ich podsumowanie przyjmie formę Rekomendacji Kongresu.

W skład Rady Programowej Kongresu weszły wybitne osobowości kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej: Krzysztof Czyżewski (Polska) – przewodniczący oraz Vahram Aghasyan (Armenia), Oleksandr Butsenko (Ukraina), Andrei Chadanowicz (Białoruś), Milena Dragićević - Šešić (Serbia), Tarlan Gorchu (Azerbejdżan), Witek Hebanowski (Polska), Basil Kerski (Niemcy), Levan Lagidze (Gruzja), Monika Szewczyk (Polska), Larisa Turea (Mołdawia).


Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 21-23 października 2011 r., realizowany jest przez Miasto Lublin i Fundację Trans Kultura, współfinansowany przez MSZ, przy współpracy Centrum Kultury w Lublinie, Miasta Lwów i Miasta Tbilisi, Instytutów Polskich w Kijowie, Mińsku i Bukareszcie oraz Fundacji Pogranicze w Sejnach.


KKPW jest elementem szerszego projektu pod nazwą “Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”. U jego podstawy leży przekonanie, że inicjatywa Partnerstwa Wschodniego powinna być od samego początku budowana również jako projekt kulturowy, nie ograniczający jej wyłącznie do „twardych” dziedzin, takich jak gospodarka czy bezpieczeństwo. Wynika to z naszego przekonania, że kulturę należy traktować szeroko, jako element spajający tożsamość europejską, „miękką siłę”, która stwarza szansę na oddziaływanie UE w krajach sąsiednich.

W dobie obecnego kryzysu społeczeństwa wielokulturowego chcemy postawić pytanie, czy Europę dzisiaj stać na realizację programu sąsiedzkiego partnerstwa, który nie marginalizuje kultury, czyniąc z niej domenę jedynie państw narodowych. Uważamy, że Unia Europejska w długofalowej strategii budowania partnerskiego sąsiedztwa powinna znaleźć miejsce dla działań kulturalnych i społecznych.

Żródło i więcej na stronie Kongresu