Konferencja SZTUKA +ARCHITEKTURA + MIASTO

Date of publication: 09.12.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Zderzając ze sobą różne perspektywy myślenia o sztuce w przestrzeni publicznej, tym samym prowadzimy do dialogu o celach, wartościach i problemach jakie ta sztuka stawia przed artystą, twórcą, organizatorem, urzędem miejskim, jednostkami finansującymi, odbiorcą, a wreszcie samym miastem i jego mieszkańcami.

Sztuka w przestrzeni publicznej jako inna forma ekspresji artystycznej jest jednym z licznych objawów ewolucji koncepcji sztuki w dobie nowoczesnej. Opuszczając galerie i muzea, sztuka wychodzi na spotkanie widza do przestrzeni miejskich w różnych formach takich jak street art, instalacje, czy eventy oparte na uczestnictwie widzów. Zderzenie z widzem w nowej, mniej bezpiecznej dla sztuki przestrzeni, doprowadziło do przewartościowania pojęć estetyki sztuki jak i jej roli. Obecnie sztuka w przestrzeni publicznej jest barometrem miasta, wskazując na złożoność miejskich relacji, pobudza do dyskusji oraz stanowi komentarz aktualnych wydarzeń.

Nawiązując do pytań o istocie sztuki, Tom Finkelpearl rozpoczyna konferencję pytając: dla kogo jest ta sztuka tworzona...dla artystów i świata artystycznego...czy dla uczestników i mieszkańców danej przestrzeni? Czy stanowi element odnowy urbanistycznej...czy jest praktyczna? Starając się udzielić odpowiedzi na te pytania, Tom Finkelpearl, jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej, dyrektor Queens Museum of Art w Nowym Jorku, bazuje na swych ogromnych doświadczeniach jako inicjator licznych projektów i happeningów w przestrzeni miejskiej.

Odmienna perspektywa zostanie przedstawiona przez Charlotte Cohen, organizatorkę licznych przedsięwzięć w dziedzinie sztuki publicznej w USA oraz Europie, obecnie związana z administracją Baraka Obamy. Przenosząc dyskusję z Nowego Jorku do Warszawy, przedstawiciele m.st. Warszawy, omówią zagadnienie sztuki publicznej w kontekście Warszawy oraz problemy praktyczne jakie ona stawia, w tym prawnej i infrastrukturalne. Temat integracji sztuki w miejscach publicznych z politykami i społecznościami lokalnymi poruszy Jakub Szczęsny. Dodatkowo, z ramienia stowarzyszeń pozarządowych przemówi Magdalena Materna, Prezes Fundacji Open Art Projects.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty podczas których Tom Finkelpearl i Charlotte Cohen zgłębia tematykę sztuki publicznej posługując się konkretnymi przykładami z własnego doświadczenia oraz przykładami zaproponowanymi przez uczestników. Warsztaty przeznaczone dla urzędników miejskich, pracowników urzędów dzielnicowych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych stanowią istotny krok w nawiązaniu bezpośredniego dialogu pomiędzy uczestnikami.

 

PROGRAM:

12 grudnia 2011
17.30
Otwarcie konferencji „Sztuka+Architektura+Miasto” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; powitalne przemówienia Fabia Cavallucciego, Dyrektora CSW Zamek Ujazdowski, oraz Małgorzaty Naimskiej, Wicedyrektorki Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
18.15
Wykład Toma Finkelpearla: Who is public art for?
Dyskusja


13 grudnia 2011
17.30
Wystąpienie Marka Kraszewskiego, Dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy
17.45
Wprowadzenie Tomasza Gamdzyka, Kierownika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
18.00
Prezentacja Jakuba Szczęsnego: Doświadczenia w pracy nad ingerencjami architektonicznymi z politykami i społecznościami lokalnymi w Polsce i za granicą.
Dyskusja


15 grudnia 2011
17.30
Powitalne wystąpienie Leszka Napiontka, Biuro Kultury m.st. Warszawy
Prezentacja Magdaleny Materny, Prezes Fundacji Open Art Projects, Open Art Projects: Opening Doors/Otwierając drzwi
18.15
Wykład Charlotte Cohen: Art and the City: Approaches to Programs and Projects
Dyskusja / Discussion
 

więcej: http://csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=3&id=493&lang=