Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wielo- i Międzykulturowości

Date of publication: 15.01.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

W Narodowym Centrum Kultury odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wielo- i Międzykulturowości.

Zasadniczym celem Zespołów Eksperckich jest inspirowanie dyskusji o tematach ważnych z perspektywy realizacji celów statutowych Narodowego Centrum Kultury i strategicznych dla polskiej kultury. Podjęcie problematyki między- i wielokulturowości wydaje się istotne w świecie, w którym „otwartość granic zintensyfikowała procesy mobilności międzynarodowej w zakresie pracy, edukacji czy turystyki na terenie całej Unii Europejskiej. Procesy te nie ominęły również Polski - istotnego aktora na scenie europejskiej”¹. Zadaniem Zespołu ds. Wielo- i Międzykulturowości jest poszukiwanie nowych obszarów oraz podejmowanie wyzwań ważnych dla stworzenia rekomendacji dotyczących polityki wielo- i międzykulturowej. Do zadań zespołu należy m.in. ustalenie deficytów poznawczych oraz intensyfikacja działań badawczych. Zespół spotyka się 3-4 razy w ciągu roku w siedzibie Narodowego Centrum Kultury lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego. Wsparcie organizacyjne dla działalności Zespołu zapewnia Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury.

Przewodniczący: prof. Jerzy Nikitorowicz (UwB)

Członkowie Zespołu: prof. dr hab. Paweł Boski (SWPS), prof. Anna Czajka-Cunico (UKSW), dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW, prof. Leszek Korporowicz (UJ), prof. Anna Kwiatkowska (PAN), dr hab. Tomasz Maślanka (UW), dr Justyna Pilarska (UWr), dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Cieszyn), prof. Halina Rusek (UŚ), prof. Arkadiusz Żukowski (UWM), prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM)

 ¹ Źródło: R. Wiśniewski, „Transgresja kompetencji międzykulturowych”, Warszawa 2016, s. 7.