Forum młodych badaczy polityki kulturalnej

Date of publication: 03.10.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

Jednym z głównych punktów 19 Corocznej Konferencji ENCATC jest 5 Forum Młodych Badaczy Polityki Kulturalnej ( 5th Young Cultural Policy Researchers Forum). Odbędzie się ono między 11 a 12 października 2011 roku w Helsinkach.

YCPR to część programu zainicjowanego przez Europejską Fundację Kultury (European Cultural Fundation) i kierowanego przez ENCATC w celu wspierania młodych badaczy polityki kulturalnej. Zaliczają się do niego również: Cultural Policy Research Award (CPRA) oraz YCPR Online Forum. Wszystko to realizowane jest we współpracy z LabforCulture oraz Riksbankens Jubileumsfond.

Forum ma umożliwić młodym naukowcom dzielenie się doświadczeniami, analizowanie aktualnych zagadnień badawczych, porównywanie treści i metodologii, jak i współpracę przy organizowaniu różnego rodzaju inicjatyw. Gromadzi ono międzynarodowe grono naukowców, studentów i ekspertów w dziedzinie polityki kulturalnej. Inicjatywa ta na przestrzeni lat okazała się idealna okazją do rozwoju sieci kontaktów oraz poszukiwania nowych możliwości współpracy i publikacji. Poprzez wymianę poglądów i inicjowanie dialogów, użytkownicy mają okazję do zaznajomienia się z pracą innych badaczy lub organizacji zajmujących się tą tematyką. Zachęcani są też do prezentowania swojej działalności badawczej i konfrontowania jej z opinią innych uczestników forum. Wszystko to wpływa na integracje i rozwój środowiska młodych europejskich badaczy kultury.

Wstępem do debaty jest prowadzona od kilku miesięcy dyskusja na YCPR Online Forum, które moderowane jest przez dr Lidię Varbanovą. Grupa umożliwia młodym naukowcom współpracę przy organizowaniu różnego rodzaju inicjatyw, łatwy dostęp do informacji: aktualnych programów stypendialnych, możliwości finansowania projektów, listy wydarzeń odbywających się w sferze polityki kulturalnej i ich szybki przepływ. „Wierzymy, że forum internetowe to efektywne uzupełnienie październikowego spotkania. Spodziewamy się aktywnego udziału uczestników, współpracy w tworzeniu programu oraz sugestii co do tematów, które będą na nim poruszane.” – zaznacza w wywiadzie przeprowadzonym dla ENCTAC dr Lidia Varbanowa.


Więcej informacji pod adresem:
http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/2011/PRESS_RELEASE_N4_updated.pdf