Date of publication: 26.09.2011
Średni czas czytania 1 minute
print

Gdzie są miejsca tworzące się kulturę? Gdzie są malarze, kompozytorzy, architekci, pisarze i filmowcy? - to podstawowe pytania na które stara się odpowiedzieć autor książki.

Pierwsza część książki "The Culture Factory. Creativity and Production of Culture" Waltera Santagata poświęcona jest modelowi tworzenia kultury. Uwzględniona jest w nim rola jaką odgrywa kreatywność procesu twórczego w zaawansowanym technicznie społeczeństwie opartym na wiedzy. Druga część książki opisuje wybór strategii wykorzystywanych w różnych sektorach kultury: mody, gastronomii, działach kultury materialnej, przemysłu kreatywnego i rozrywkowego, sztuki współczesnej i muzeów. Duży nacisk został położony na rolę jaką odgrywają prawa własności intelektualnej we wzroście jakości dóbr i usług związanych z kulturą. W podsumowaniu, twórcy strategii zarówno z krajów rozwiniętych jak i rozwijających się, zostają wezwani do wdrażania taktyk, które będą sprzyjały kreatywności i promowały kulturę.

Polecamy lekturze!