Europejskie Forum Kultury 2011

Date of publication: 04.08.2011
Średni czas czytania 2 minutes
print

W dniach 20 i 21 października 2011 z inicjatywy Komisji Europejskiej odbędzie się Europejskie Forum Kultury 2011. Wśród 800 uczestników znajdą się członkowie środowiska kultury, a także przedstawiciele władz krajów członkowskich UE oraz struktur unijnych.

 

Spotkania w ramach Forum będą poruszać kwestie formy współpracy pomiędzy krajami członkowskimi oraz z krajami spoza wspólnoty w obszarze polityki kulturalnej i jej realizacji. W kontekście trwającego kryzysu gospodarczego i postępującej globalizacji Forum będzie skupione wokół odpowiedzi na pytania, które są szczególnie ważne i interesujące:

  • Jakie umiejętności artystów oraz jaka strategia podmiotów kultury jest właściwym środkiem dostosowania się do zmian wynikających z globalizacji i rosnącego znaczenia form audiowizualnych?
  • Jakie nowe modele działalności biznesowej mogą być rozwijane dzięki możliwościom, które stwarza przemysł audiowizualny?
  • W jaki sposób lokalne i regionalne władze powinny inwestować w kulturalne zasoby, aby wpływać na rozwój regionalny?

Podczas Forum 2011 poruszony zostanie również temat tego na ile ważna jest kultura w okresie transformacji systemowej i w jaki sposób doświadczenie krajów członkowskich może być pomocne w tym procesie.

Włącz się do dyskusji na temat kultury i polityki kulturalnej – weź udział w Forum 2011!

Więcej na stronie Europejskiego Forum Kultury 2011