Europejska Platforma Kultury i Gospodarki

Date of publication: 24.08.2011
Średni czas czytania 4 minutes
print

Europejska Platforma Kultury i Gospodarki (ECEP) to jedna z najważniejszych części długoterminowego programu „A Soul for Europe”. Przeznaczona jest dla osób pracujących w sektorze kultury i gospodarki na terenie Europy. Projekt funkcjonuje jako swoisty think-tank do opracowywania wspólnych strategii działań i realizacji inicjatyw, które w zamierzeniu zapewnić mają trwały i zrównoważony rozwoju regionów, miast, gmin tego kontynentu.

Projekt opiera się na „European Agenda for Culture in a Globalizing Word” (COM 2007. 242 wersja ostateczna z maja 2007) i reprezentuje jego postulat: kultura musi stać się ważnym elementem polityki każdego z europejskich państw, zarówno na poziomie krajowym, jak i w stosunkach międzynarodowych. Platforma ma na celu poprawić dialog między politykami, a społeczeństwem obywatelskim, poprzez dyskusje na tematy, które zostały wybrane na podstawie oceny sytuacji krajowej, regionalnej lub lokalnej i zachęcić obywateli Europy do aktywnego udziału w kształtowaniu jej przyszłości.

Konieczność budowy takiej platformy została sformułowana podczas berlińskiej konferencji „A Soul for Europe” w 2008 roku. Stwierdzono, że kultura coraz częściej włączana jest w poszukiwanie odpowiedzi na globalne wyzwania polityczne, ekonomiczne i społeczne. Zaplanowano wówczas, że jej tworzenie podzielone zostanie na kilka etapów, omawianych podczas szeregu spotkań, m.in.: w Stambule, Berlinie, Wenecji i Brukseli.

Pierwszą akcją w ramach projektu była konferencja „Global Challenges, Cultural Visions”, przeprowadzona w Stambule w 2010 roku. Jednym z jej najważniejszych rezultatów było dojście do konsensusu w kwestii osiągnięcia wspólnej wizji kultury przez: sektor biznesu, organizacje pozarządowe, polityków, poszczególnych obywateli, w obliczu globalnych wyzwań, jakimi stały się: kryzys finansowy, konflikty na tle społeczno-kulturowym, zagrożenie zmianami klimatycznymi i niebezpieczeństwo utraty różnorodności kulturowej. Podczas forum w Stambule określono nowe formy współpracy między politykami a społeczeństwem obywatelskim, co miało doprowadzić do rozwoju projektu kulturalnego Europy. Jego wyniki zostały opisane na stronie www.europist.net/asfe , jak również w kompleksowej książce (wersja PDF: Citizensofculture.net ), które stały się podstawą do realizowania następnych etapów tworzenia platformy.

Kolejnym krokiem było zorganizowanie konferencji w Berlinie w 2010 roku (http://www.asoulforeurope.eu/what/berlin-conference/2010 ). W tracie obrad wiceprezes BDI Arend Oetker wyraził potrzebę ciągłego i konstruktywnego dialogu, w celu znalezienia wspólnego języka biznesu i kultury.

Ostatnim z dotychczasowych wydarzeń cyklu było spotkanie w Wenecji 3 czerwca 2011 roku (http://venice.europist.net ). Zorganizowane pod hasłem „Culture, Economy and Social Responsibility” we współpracy z ZONA, Thetis, Condustria Venezia, European Cultural Association (Stambuł), Felix Meritis Fundation (Amsterdam), i Stifeng Zukunft Berlin, doprowadziło do pogłębienia dialogu między uczestnikami i wzmożenia działań, w kwestii realizacji idei Platformy. Wybór daty i miejsca spotkania nie był przypadkowy – odbyło się ono dzień przed otwarciem 54. Biennale Sztuki w Wenecji, które jako jedno z najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych na świecie, ma również istotny wymiar ekonomiczny. Dzięki temu na konferencji udało się zgromadzić wielu nowych uczestników, reprezentujących środowisko kultury i biznesu.

Więcej informacji na stronach:
http://venice.europist.net/wp-content/uploads/2011/05/THE-EUROPEAN-CULTRE-AND-ECONOMY-PLATFORM-concept-paper.pdf

oraz

http://www.asoulforeurope.eu/what/ecep