Ekonomiczny potencjał kultury

Date of publication: 23.03.2011
Średni czas czytania 1 minute
print

"Funding Culture, Managing the Risk” - elektroniczna publikacja UNESCO, o rosnącej roli przemysłów kultury we współczesnej gospodarce

Produkcja, dystrybucja i konsumpcja dóbr kulturalnych są motorami rozwoju gospodarczego Europy. Sektor kultury i sektor kreatywny  są jednym z największych pracodawców w Europie, a jego obroty przewyższają obroty sektora motoryzacyjnego.

Z ostatnich badań wynika, że 3.4 % światowego PKB generują przemysły kultury i przemysły kreatywne, których potencjał jest wciąż niedostrzegany przez wiele światowych rządów. Powoli wychodzimy z gospodarki przemysłowej, a jej miejsce zajmować będzie sektor kultury i sektor kreatywny.

Dlaczego zatem potencjał ekonomiczny tkwiący w sektorach związanych z kulturą wciąż pozostaje ignorowany, szczególnie w krajach rozwijających się?

W związku z rosną rolą przemysłów kultury we współczesnej gospodarce UNESCO zorganizowało dwudniowe sypozjum zatytułowane "Funding Culture, Managing the Risk”, które podsumowane zostało w anglojęzycznej publikacji dostępnej na stronie projektu.

Zachęcamy do lektury!