Ekonomia społeczna. Kultura to także mierzalna inwestycja społeczna?

Date of publication: 25.06.2011
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport " Measuring Social Value. The gap between policy and practice" przedstawia zasadność mierzenia oddziaływania społecznego w odniesieniu do realizowanej polityki oraz rekomendacji, jakie płyną z praktyki.

 

W ostatnim czasie przeżywamy rozkwit ekonomii społecznej, także w sektorze kultury, głównie dzięki tzw. "czasowi wolnemu", podczas którego kulturze najczęściej się oddajemy. Z raportu "Measuring Social Value" wynika, że pojęcie społecznej wartości dodanej ma charakter szeroki – poza tym, co można zmierzyć w pieniądzu, odnosi się także do  tych aspektów zysku społecznego, którym trudniej przypisać wartość finansową, a takim mierzyć można właśnie kulturę.

W raporcie korzystano ze wskaźnika SROI (Social Return on Investment) - wskaźnika, który pokazuje jak wiele zysku udało się wygenerować z inwestycji, przypisując także wartość finansową rezultatom podjętych działań społecznych, kulturalnych i  środowiskowych.

Zapraszamy do lektury!

więcej oraz raport do pobrania na stronie fundacji Demos