Czy to już koniec kłopotów? Domy kultury po pandemii

Date of publication: 06.07.2022
Średni czas czytania 3 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do lektury komunikatu podsumowującego wyniki badania domów kultury dotyczącego oceny skutków pandemii oraz zaangażowania tych podmiotów w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Badanie ilościowe zrealizowane techniką CAWI, ukazuje przemiany w profilu działalności oraz strukturze zatrudnienia tych instytucji.

Mając na uwadze szczególną pozycję i rolę domów kultury, postanowiliśmy sprawdzić, jak w obecnej sytuacji odnalazły się lokalne instytucje kultury: czy podjęły nowe działania, czy i na jaką skalę pomagają uchodźcom z Ukrainy. Przyjrzeliśmy się temu, jak ostatnie wydarzenia i wiążące się z nimi oczekiwania społeczne, wpłynęły na postrzeganie przez te podmioty swoich zadań. Obecne, jak i poprzednie odsłony badania prowadzonego wśród samorządowych domów kultury [1] stanowią element szerszej refleksji nad stanem i funkcjami instytucji kultury w czasie „zagrożenia”. W pierwszej części komunikatu skupiliśmy się na działaniach domów kultury związanych z pomocą Ukraińcom, w drugiej – analizujemy opinie na temat wpływu pandemii na funkcjonowanie instytucji.

Infografika przedstawia dane szerzej omówione w komunikacie z badania.

Pandemia przyczyniła się do polaryzacji sytuacji: połowa domów kultury ocenia, że zainteresowanie społeczności lokalnej ich ofertą spadło, co świadczy o tym, że przypuszczenia sprzed dwóch lat dotyczące możliwego spadku zainteresowania ofertą domów kultury, stały się dla wielu podmiotów faktem. Część badanych instytucji podkreślało, że skupiło się na działaniach skierowanych do kameralnych grup odbiorów lub tymczasowo zawiesiło funkcjonowanie amatorskiego ruchu artystycznego. Dla części podmiotów pandemia stała się jednak trampoliną, która zmotywowała ich kadry do rozwoju kompetencji cyfrowych i efektywnego zaaplikowania zdobytej wiedzy, co poskutkowało przyciągnięciem nowych odbiorców.

Mimo silnego zaangażowania samorządowych domów kultury w działania społeczne na rzecz uchodźców z Ukrainy udzielaną pomoc respondenci traktują jako konieczność chwili. W dłuższej perspektywie domy kultury pragną się skupić na działalności statutowej, czyli ofercie kulturalnej i edukacyjnej i w tym też obszarze chcą angażować się w pomoc uchodźcom w przyszłości.

Zachęcamy do zapoznania się z całym komunikatem na temat badania oraz infografiką prezentującą jego wybrane wyniki.

 

[1] Zob. Domy kultury w czasie pandemii w: Rocznik Kultury Polskiej 2020, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury s. 210-217.