Cyberkulturoznawstwo - UMCS w Lublinie otwiera nowy kierunek

Date of publication: 03.08.2011
Średni czas czytania 2 minutes
print

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo realizowana jest przez Instytut Kulturoznawstwa przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych. Specjalizacja ma charakter międzykierunkowy i przeznaczona jest dla wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UMCS.

Specjalizacja jest bezpłatna i wybranie jej nie koliduje z specjalizacją wybraną na macierzystym kierunku (można studiować dwie specjalizacje)

Cele ogólne: Dostarczenie wszechstronnej wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania cyberkultury :
- wdrożenie do używania cyfrowych narzędzi kreacji cyberkultury,
- umiejętność promocji i zarządzania zasobami kultury w cyberprzestrzeni,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w badaniach i dydaktyce nauk o kulturze, jak i innych dyscyplinach.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu specjalizacji Cyberkultura absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie:
- obsługi zaawansowanych edytorów do tworzenia grafiki, obróbki video i tekstów,
- obsługi popularnych platform edukacyjnych np. Moodle,
- animacji stron WWW i obsługi portali społecznościowych,
- obsługi kursów i szkoleń on-line (dzięki opanowaniu narzędzi Web 2.0),
- wykorzystania aplikacji web 2.0,
- kreacji imprez kulturalnych w cyberprzestrzeni – np. w Second Life (dzięki opanowaniu narzędzi Web 2.0),
- zarządzania zasobami kultury w Internecie przy użyciu zaawansowanych technologii informatycznych,
- realizacji marketingu internetowego.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne na stronie: www.cyberkultura.umcs.lublin.pl