Zaproszenie do udziału w badaniu

Date of publication: 22.04.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury w 2019 roku zrealizowało badanie domów kultury w Polsce. Projekt miał na celu zbadanie trendów w działalności programowej domów kultury, poznanie ich aktualnych potrzeb oraz relacji z otoczeniem. Na podstawie zebranych wyników powstała książka „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury”, wydana w 2021 roku przez NCK.

Chcielibyśmy uzupełnić obraz o opis aktualnej sytuacji. Instytucje kultury funkcjonują w rzeczywistości pandemicznej już dwa lata, a w ostatnich tygodniach, w związku z wojną na Ukrainie stanęły w obliczu nowych wyzwań.

Zapraszamy domy kultury do udziału w badaniu i podzielenie się swoimi obserwacjami i opiniami. 

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania są traktowane w sposób poufny i nie będą powiązane z konkretną osobą ani instytucją, a ich użycie posłuży jedynie do celów badawczych.

Link do ankiety został rozesłany na adresy mailowe domów kultury. Prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do realizowanego badania, informacji udziela Pani Grażyna Pol.